Důležité informace

Důležité kontakty telefon internetové stránky
záchranná služba 155

www.zzshmp.cz/

 

Zejména tyto stavy vyžadující urgentní zásah: poruchy vědomí, poruchy dýchání, závažné úrazy, požití léků, vypití nebezpečných tekutin, úrazy elektrickým proudem, popáleniny, febrilní křeče a závažné infekce. 

dětská pohotovost Praha 8 283 842 224  https://bulovka.cz/
  Denně od 16:00 do 7:00 hod, sobota a neděle nonstop. Ulice Na Bulovce  2, Nemocnice na Bulovce  
Nemocnice na Bulovce 266 081 111 https://bulovka.cz/
FN Motol 224 431 111 https://www.fnmotol.cz/
FN Krč         261 081 111 www.ftn.cz/
FN Vinohrady 267 161  111   www.fnkv.cz/
Všeobecná FN 224 961 111  https://www.vfn.cz/
Poliklinika Mazurská 283 024 111 www.poliklinikamazurska.cz/
Poliklinika Prosek

266 010 111

www.poliklinikaprosek.cz/
Poliklinika     Čumpelíkova 286 586 770  
Toxikologické informační středisko  224 91 92 93 nebo
224 91 54 02
www.tis-cz.cz/
  Podává informace o toxicitě látek a terapeutických postupech při akutních otravách.
Toxinologické  centrum VFN 1. LF 224 963 355 www.karim-vfn.cz/cz/nase-klinika/toxinologicke-centrum.html
  Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady.
Drop in 222 221 431 www.dropin.cz/
  Při problémech s drogami
Centrum krizové intervence (linka důvěry) 284 016 666  www.plbohnice.cz/
  Linka důvěry - oboustranně anonymní služba
TRIANGL 281 863 620 nebo
731 056 720
www.centrumtriangl.cz
   specializované zařízení poskytující odborné terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší
osobnostní, vztahové a výchovné potíže