Lékařské posudky nově

Vezměte, prosím, na vědomí, že nově nesmíme vystavovat lékařský posudek za účelem účasti dítěte na:

 • kontaktních sportech jako jsou např. judo, karate, taekwon-do, box, kickbox
 • vybraných sportovních aktivitách: letectví, parašutismus, motorismus, otužilecké plavání, běžecké maratony, potápění, paragliding, dálkové plavání, triatlon, turistické pochody na vzdálenost 50km a více 
 • účast v klubových a národních sportovních soutěžích
 • nástup do sportovní školy
výše uvedené posudky může nově ze zákona vystavovat pouze lékař se sportovní nebo tělovýchovnou specializací. Lze kontaktovat např. tato pracoviště:
 
Lékařské zdravotní posudky vztahující se na:
 • účast na pracovních praxích v rámci středních škol nebo SOU 
 • potvrzení na letní brigádu (netýká se zdravotního průkazu)
 • vstupní prohlídka do zaměstnání 
může nově potvrzovat pouze lékař pracovního lékařství nebo smluvní závodní lékař daného zaměstnavetele nebo školského zařízení.
 

Upozorňujeme vás, že nově je zákonem stanovena povinnost vyšetření dítěte před vystavením každého posudku týkajícího se:

 • pobytu na školce a škole v přírodě
 • letním táboře
 • zotavovacích akcích
 • plaveckém nebo lyžařském výcviku
 • potvrzování přihlášek do mateřských škol
 • potvrzování přihlášek při nástupu na střední školu nebo do učebního oboru
 • zdravotního stavu, který je vystavován za účelem možnosti účastnit se filmových natáčení apod.
V případě, že potřebujete vystavit některý z výše uvedených lékařských posudků, objednejte se, prosím, předem k tomuto vyšetření. Ideálně alespoň s dvou týdenním předstihem, tak aby bylo časově možné uspokojit všechny zájemce o vystavení posudku.