Povinná screeningová vyšetření dětí
do 1 roku věku

Přehled povinných screeningových prohlídek v prvním roce věku dítěte:

  • v 6. týdnu věku dítěte se provádí screeningové vyšetření kyčlí dítěte
          - na toto vyšetření je zpravidla nutné se předem obědnat a mít s sebou
            doporučení praktického lékaře pro děti a dorost (od nás) 

          - v naší lokalitě provádí toto screeningové vyšetření kyčlí tato pracoviště:
   
Pracoviště kdy kontakt poznámka
Nemocnice Na Bulovce denně od 9:00 266 081 111  bez doporučení, bez objednání
Poliklinika Prosek (2. patro)
Dr. Matějíček
pondělky
 9 -11:30 
266 010 233  bez objednání
Poliklinika Prosek
(č. dveří 2052) Dr. Jančová
středy
11:30 - 14:00 
266 010 155 nutnost doporučení a objednání    
Poliklinika Mazurská
Dr. Kubiče
(Hanspaulorto)
středy odpoledne 283 024 142 nebo 
283 024 263
nutnost doporučení a objednání    

 

  • screening sluchu novorozenců, pokud nebyl proveden již v porodnici
          - na toto vyšetření je nutné se předem obědnat a mít s sebou
            doporučení praktického lékaře pro děti a dorost (od nás)
          - v naší lokalitě provádí toto screeningové vyšetření sluchu tato pracoviště:
          
Pracoviště kdy kontakt poznámka
Klinika ORL - Nemocnice Na Bulovce
Dr. Stoilová, Dr. Vitásková 
pondělky 266 082 540, 266 082 439  nutnost objednání
Foniatrie - Poliklinika Mazurská
Dr. Čechová
podle objednání 283 024 317 nutnost objednání

 

Nepovinným screeningovým vyšetřením dítěte do 1 roku věku je screeningové vyšetření ledvin, toto vyšetření je někdy prováděno již v porodnici.