Informace pro pacienty o zpracovávání osobních údajů dle nařízení EU

20.05.2018 17:55

Vážení pacienti, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  Vás informuji o tom, že jako poskytovatel zdravotních služeb v souladu se zákonem 372/2011Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve  směru pozdějších předpisů zpracovávám Vaše osobní údaje za účelem:

  • poskytování zdrav. služeb
  • vykazování hrazených zdrav. služeb
  • vyúčtování nehrazených služeb
  • sdělování údajů o zdr. stavu Vám a dalším oprávněným osobám
  • organizace  poskytování zdrav. služeb (objednávání pacientů)
  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o  hospodaření, jak vyplývá z předpisů upravujících daně a účetnictví

Další podrobné informace o Vašich právech , ale i povinnostech naleznete v obou čekárnách vyvěšené na nástěnkách. 

Děkuji za pochopení. 

Informací je totiž 1 A4 strana.