Nově nemůžeme vystavovat některé lékařské posudky

23.06.2015 20:29

Vážení rodiče, milé děti.

Vezměte, prosím, na vědomí, že nově nesmíme vystavovat lékařský posudek za účelem účasti dítěte na:

  • kontaktních sportech jako jsou např. judo, karate, taekwon-do, box, kickbox
  • vybraných sportovních aktivitách: letectví, parašutismus, motorismus, otužilecké plavání, běžecké maratony, potápění, paragliding, dálkové plavání, triatlon, turistické pochody na vzdálenost 50km a více 
  • účast v klubových a národních sportovních soutěžích
  • nástup do sportovní školy
výše uvedené posudky může nově ze zákona vystavovat pouze lékař se sportovní nebo tělovýchovnou specializací. Lze kontaktovat např. tato pracoviště:
 
Lékařské zdravotní posudky vztahující se na:
  • účast na pracovních praxích v rámci středních škol nebo SOU 
  • potvrzení na letní brigádu (netýká se zdravotního průkazu)
  • vstupní prohlídka do zaměstnání 
může nově potvrzovat pouze lékař pracovního lékařství nebo smluvní závodní lékař daného zaměstnavetele nebo školského zařízení.