Upozornění na novou zákonnou povinnost

23.06.2015 20:16

Vážení rodiče a milé děti,

upozorňujeme vás, že nově je zákonem stanovena povinnost vyšetření dítěte před vystavením každého posudku týkajícího se:

  • pobytu na školce a škole v přírodě
  • letním táboře
  • zotavovacích akcích
  • plaveckém nebo lyžařském výcviku
  • potvrzování přihlášek do mateřských škol
  • potvrzování přihlášek při nástupu na střední školu nebo do učebního oboru
  • zdravotního stavu, který je vystavován za účelem možnosti účastnit se filmových natáčení apod.
V případě, že potřebujete vystavit některý z výše uvedených lékařských posudků, objednejte se, prosím, předem k tomuto vyšetření. Ideálně alespoň s dvou týdenním předstihem, tak aby bylo časově možné uspokojit všechny zájemce o vystavení posudku.