upřesnění podmínek provozu ordinace

16.03.2020 13:47

Vážení pacienti,

jsme připraveni zajistit Vám základní zdravotní služby, nicméně jsme výrazně limitováni nedostatkem účinných ochranných prostředků. Mimořádná opatření vlády ČR nám neumožnila zajistit dostatečný počet ochranných pomůcek, a proto jsme v aktuální situaci nuceni omezit provoz.

Žádám Vás a vyzývám k dodržování následujících pravidel:

VŽDY VOLEJTE - situaci ohledně Vašeho zdravotního stavu s námi můžete vyřešit telefonicky. Telefon: 284680125.

Vstupní dveře do ordinace-prosklené vnitřní skleněné lítačky budou uzamčeny, vstup bude po tel. zavolání. 

Do čekárny vstupuje  vždy jeden pacient. ev. 1 rodič a dítě. 

Prosím, neotvírejte dalším příchozím. Noste byť provizorní roušky ev. rukavice. 

Malé děti mějte v náručí, nenechte je pobíhat.

Měníme ordinační hodiny: Prevence bude od 7:30  do 9:30 po domluvě na objednání, pro nemocné 10:00 -12:00 

 ELEKTRONICKY: vystavím potřebné recepty -  e-Recepty

Telefonicky konzultujeme zdravotní stav vzdáleně a navrhujeme další léčebný postup.

ODKLÁDÁME neakutní ošetření a administrativní úkony na pozdější dobu. Neprovádíme také pracovně - lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A OČKOVÁNÍ DĚTÍ DO 2 LET budou probíhat dle stávajícího režimu po předchozí telefonické domluvě s lékařem.

Pokud jste v povinné karanténě a sledujete příznaky onemocnění COVID-19, obraťte se na krajskou hygienickou stanici  nebo na linku 112 či nově na 1212.

Sledujte mé webové stránky, kde se dozvíte více o vývoji situace..

Děkuji za pochopení. M. Novákková