Provozní řád

Interní provozní řád ordinace pro děti
a dorost:  Maškova 1646/3

 

Vážení rodiče a adolescenti,

provoz zdravotnického zařízení vyžaduje dodržování určitých pravidel, aby nedocházelo ke zbytečnému přenosu infekcí mezi pacienty, proto Vás žádám
o přečtení a respektování níže uvedeného interního provozního řádu naší ordinace pro děti a dorost.

 1. Do držujte ordinační hodiny.
 2. Vždy se snažíme zkrátit nutnou dobu vašeho čekání na ošetření. Prosím respektujte však, že někdy dojde ke zdržení, pokud řešíme urgentní stav pacienta, domlouváme akutní hospitalizaci, zajišťujeme nutné akutní výsledky vyšetření a podobně. Buďte prosím ohleduplní, příště se může jednat o někoho z Vás.
 3. Jsou rozděleny pro nemocné a zdravé pacienty tak, nedocházelo ke kontaktu akutně nemocných a zdravých pacientů.
 4. Pořadí pacientů určuje vždy lékař.
 5. Na kontrolu po nemoci se Vás snažíme zvát tak, abyste již nebyli v kontaktu s akutně nemocnými.
 6.  V případě komplikací v průběhu léčby prosím zavolejte o konzultaci.
 7. Vzhledem ke zcela novému vybavení prostor našeho a tímto i Vašeho zdravotnického zařízení, prosím o maximální snahu nepoškozovat inventář.
 8. Rodiče malých dětí prosím, aby své děti nenechali volně běhat, ale drželi je u sebe. Noste jim vlastní oblíbenou hračku, ideálně omyvatelnou nebo knihu apod. Předejdete tak kontaktu s jinými infekty a případným úrazům, a to jak v čekárně, tak zejména v ordinaci. Zdravotní sestra není povinna hlídat Vaše ratolesti, má svou odbornou náplň práce.
 9. V prostorách čekáren zbytečně nehlučte a nekřičte, v opačném případě tím rušíte nejen své okolí, ale zejména lékaře a sestru při práci.
 10. Nemocní pacienti - v čekárně dodržujte základní hygienická pravidla. (Používání kapesníků a jiných ochranných pomůcek). Použité – prosím, neodkládejte na židle, konferenční stolek apod. Taktéž žvýkačky prosím nelepit ze spodní strany na židle!
 11. V celém objektu, v němž je umístěno naše zdravotnické zařízení  platí přísný zákaz kouření a konzumace jídla a pití. Výjimka ze zákazu konzumace jídla a pití platí pro malé kojence a děti, při používání kojenecké láhve nebo uzavíratelné láhve s tekutinami.
 12. V případě nutného ošetření mimo ordinační hodiny pro nemocné, prosím zavolejte, sestra Vám sdělí vhodný termín.
 13. Na nepovinná očkování, sportovní prohlídky, vyšetření pro autoškolu, na zdravotní průkazy a jiné obdobné lékařské úkony je třeba se vždy objednat předem.
 14. Při horečce malých dětí nad 38ºC (v konečníku 38,5ºC) nezapomeňte podat léky na její snížení ještě před odchodem na dětské středisko. Vždy používejte pouze léky vhodné podle věku a hmotnosti dítěte, nejlépe již dříve dítěti indikované, o jejich vhodnosti se lze vždy předem telefonicky informovat. V případě teplot nad 39ºC lze kombinovat preparáty typu paracetamolu (Paralen, Panadol v čípcích nebo sirupu dle váhy dítěte) s vlažnými zábaly nebo sprchou. Od 3 měsíců věku navíc s nesteroidními antirevmatiky (Nurofen). Pokud dítě při horečce zvrací, je vhodné použít léčivo v čípcích, naopak při průjmových stavech dítěte používejte perorální léčivo. Pamatujte, že lékař pouhým vyšetřením teplotu dítěte nesníží.
 15. Při podezření na dětské infekční onemocnění jako jsou plané neštovice, 6. a 5. dětská nemoc (horečka kombinovaná s vyrážkou na kůži dítěte), je nutno uvědomit dětskou zdravotní sestru.
 16. Při laboratorních odběrech Vám sdělíme datum a čas, kdy máte volat o výsledky, abychom nenarušovali chod ordinace pro nemocné ani nezdržovali jiné pacienty čekající na vyšetření.
 17. POZOR! Nezletilé dítě do 15 ti let věku smí být lékařem ošetřeno jen v doprovodu (rodiče, zákonného zástupce). Po dosažení 15 ti let věku je možné předem podepsat souhlas s ošetřením dítěte bez doprovodu. Doporučuji, aby nás přesto rodič předem telefonicky informoval, že nezletilého odesílá, ví o tom, eventuelně doplní upřesňující zdravotní informace.
 18. Omluvenky nevydáváme, za nepřítomnost dítěte ve škole ze zákona odpovídají rodiče. V odůvodněných případech je pouze potvrzujeme!
 19. Škola se může informovat, zda byl pacient ošetřen, nemá však nárok na sdělení diagnózy.
 20. Pokud stav dítěte nedovoluje transport k lékaři, je možné objednat návštěvní službu lékaře, po ordinační době. V tomto případě však není k dispozici laboratorní vyšetření ani CRP k odlišení virózy či bakteriální infekce. V případě potřeby návštěvy lékaře prosíme rodiče, aby návštěvu objednávali do 10:00 hod.
 21. V akutních, život a zdraví ohrožujících stavech volejte záchrannou službu na tel. č. 155.
 
V Praze dne 27. července
 
MUDr. Milena Nováková