Ceník

 • test STREP-A                               100,- Kč
 • Vstupní prohlídka do zaměstnání     200,- Kč
 • Vyšetření na ŘP    250,- Kč
 • Rozšíření ŘP    100,- Kč
 • Vyšetření pro zdravot./potrav./ průkaz.    200,- Kč
 • Duplikát zdrav. průkazu, jeho prodloužení       50,- Kč
 • Vyšetření sportovce (sportovní prohlídka)     200,- Kč
 • Přihláška do MŠ, učebního oboru, SŠ, VŠ     100,- Kč
 • Přihláška každá další       50,- Kč
 • Potvrzení o zdravotním stavu pro odklad ZŠ docházky    100,- Kč
 • Potvrzení na letní, zimní tábor, ozdravné akce    100,- Kč
 • Potvrzení pro storno poplatky (tábory, dovolená apod.)    100,- Kč
 • Potvrzení o zdravotním stavu k žádosti o byt    100,- Kč
 • Epikriza pro vysokoškolského lékaře    100,- Kč
 • Oznámení úrazu pro pojišťovnu    150,- Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace    200,- Kč
 • Zpráva pojišťovně při uzavírání soukromé pojistky    200,- Kč
 • Vystavení náhradního dokladu    100,- Kč
 • Vydání potvrzení o zdrav. stavu dítěte na žádost rodičů (pro soud, policii)    150,- Kč
 • Aplikace nepovinného očkování, nehrazeného zdrav. pojišťovnou     150,- Kč + cena očkovací látky dle aktuální ceníku výrobce
 • Komplexní vyšetření dítěte před odjezdem do ciziny, vyplnění cizojazyčného dotazníku s nutností překladu, dle počtu stran     150,- Kč/strana
 • Cílené a kontrolní vyšetření nepojištěných pacientů - dle věku dítěte a kódu ZP

Změna doplatku za Prevenar 13

Od 1. 8. 2014 je doplatek za Prevenar 13 stanoven na 455,- Kč.