Povinná očkování

Rozsah poviného i nepovinného očkování dětí v ČR stanoví platný očkovací kalendář.  Podrobněji viz: www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

 

Povinné očkování dětí je v ČR stanoveno legislativou, standardní očkovací látky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V rámci povinného očkování lze použít i jinou očkovací látku, než kterou zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Taková očkovací látka musí být vždy registrována v České republice a výlohy za ni pak hradí sami rodiče dítěte!

 

S ohledem na skutečnost, že v současném očkovacím kalendáři došlo ke sdružení více typů očkování do jedné hexavalentní vakcíny, došlo k významnému poklesu nutných vpichů při očkování, zároveň se vývojem nových vakcín snížila imunologická zátěž dětského organismu způsobená očkováním, tím je umožněno navíc aplikovat jiná nepovinná očkování.

 

Vhodnost očkování je vždy závislá na věku dítěte, jeho aktuálním zdravotním stavu. Ceny nepovinných očkování se odvíjí od aktuálních cen vakcín u distributorů nebo v lékárně, navíc je třeba u nepovinných očkování uhradit poplatek 150,- Kč za aplikaci očkování.

 

Na každé očkování s sebou nezapomeňte přinést očkovací průkaz dítěte.

Ze zákonných důvodů žádáme rodiče, aby před každým očkováním dítěte vyplnili níže uvedený formulář - Souhlas případně Nesouhlas s očkováním dítěte. Formulář vemte s sebou do ordinace (pokud je to možné) předem vyplněný, tento se vždy stává součástí zdravotní dokumentace dítěte.  Bez tohoto souhlasu nemůže být očkování dítěti aplikováno. 

Ke stažení zde.

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče - očkováním.pdf (532,2 kB)

Nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče - očkováním.pdf (316,6 kB)

V této části našeho webu naleznete několik odkazů k tématice očkování, které mohou zodpovědět vaše otázky o očkování. Doporučujeme rodičům, aby si před očkováním dítěte prostudovali zejména očkovací kalendář platný v ČR, příbalovou informaci o vakcíně, která má být dítěti aplikována a souhrnné informace pro rodiče o očkování. Případné nejasnosti samozřejmě prokonzultujeme v ordinaci před očkováním.

 

Užitečné weby k tématice očkování  
www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr platný očkovací kalendář pro rok 2014 v ČR
www.vakcinace.eu/prehled-dostupnych-vakcin příbalové létáky a informace k vakcínám
www.olecich.cz/informace-o-ockovani-ktere-rodice-potrebuji-znat souhnné informace pro rodiče o očkování
www.olecich.cz/modules/vaccine/travel.php informace o očkováních při cestách do zahraničí
www.vakciny.cz/

očkovací kalendář, dle věku, přehled dodávaných vakcín, otázky a odpovědi na nejčastější nejasnosti

týkající se očkování

www.ockovacicentrum.cz

vše o očkování, očkovacích látkách, centrech očkování